Wypadek przy pracy

Wypadek przy pracy może mieć miejsce z powodu złego działania narzędzi bądź nieznajomości reguł BHP. W obu przypadkach konsekwencje doświadczy pracodawca. Oprócz zapewnienia bezpieczeństwa w miejscu pracy, ubezpieczenia pracowników są jednym z nadrzędnych obowiązków posiadacza zakładu pracy. Ubezpieczenie powinni posiadać bez wyjątku wszyscy pracownicy. Pracownicy najczęściej mają ubezpieczenia w PZU. W przypadku wypadku przy pracy, mamy do czynienia z ubezpieczeniami personalnymi, a szczegółowiej z ubezpieczeniem następstw nieszczęśliwych wypadków. Do tych wypadków zalicza się między innymi uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia, albo śmierć z powodu nieszczęśliwego wypadku. Wśród pracowników modne jest także ubezpieczenie na dożycie, a więc takie, które zapewnia wpłatę pieniędzy przez ubezpieczyciela, jeśli osoba ubezpieczająca się dożyje określonego w umowie okresu zakończenia ubezpieczenia. Tego gatunku umowy są ubezpieczeniami długoterminowymi. Towarzystwo ma obowiązek zwrócenia wpłaconych przez osobę składek, jeśli umrze podczas trwania terminu zabezpieczenia. Często okres taki kończy się, kiedy osoba ubezpieczona kończy wiek emerytalny.