Test kompetencji

Na koniec nauki w gimnazjum uczniów czeka test kompetencji. Od niedawna prócz testu humanistycznego i matematyczno – przyrodniczego muszą pisać też egzamin z języka angielskiego. Nauka angielskiego w gimnazjum bazuje właściwie na szlifowaniu umiejętności takich jak słuchanie, czytanie i w niewielkim stopniu pisanie. Nauka angielskiego nie obejmuje natomiast mówienia, w tak znacznym stopniu jak ma to miejsce w liceum, gdy maturzysta musi zdać test ustny. Nauka angielskiego w gimnazjum jest zatem czysto teoretyczna, kompletnie nieprzydatna za granicą, jednak stanowi podstawę do nauki języka w liceum. Test kompetencji z języka angielskiego składa się z kilkunastu zadań. Część z nich polega na odpowiedzi do tekstu. Pytania są w formie testowej. Popularnym zadaniem jest też przyporządkowanie tytułów do osobnych paragrafów. Zadanie to ma sprawdzić sztukę czytania ze zrozumieniem. Na początku odbywa się część słuchowa, a więc odsłuchanie nagrania, a później zaznaczenie odpowiedzi. Jeśli rozchodzi się o umiejętność pisania to może się zdarzyć opis obrazka. Uczeń ma dopiero za zadanie napisać co widzi na zdjęciu, okoliczności i odpowiedzieć na zapytywanie dodatkowe umieszczone w poleceniu do zadania.