Katastrofy żywiołowe

Klęski żywiołowe prowadzą do nieodwracalnych zniszczeń i utraty mienia. Mimo to w przypadku powodzi ubezpieczenia nie zawsze pomogą, tym, którzy utracili swoje majątki. Ponadto przypadki, w których są wypłacane odszkodowania, są określone w umowie. Ubezpieczenia są nieodzowne, lecz nie zawsze pełnią swoją rolę. Jak zatem zapobiec utracie mienia na skutek klęsk żywiołowych? Po pierwsze człowiek nigdy nie wygrał z przyrodą i nie uda mu się to samodzielnie. Jednakże społeczeństwo funkcjonując w porozumieniu z rządem może wskórać naprawdę wiele. Wtedy nawet mimo braku zabezpieczenia, powstrzyma się wielu zniszczeniom, nie tylko spowodowanym poprzez powódź, jak również poprzez zamiecie, susze, itp..

Wskazane jest zadbać o ubezpieczenie majątkowe, które mogą odnosić się mienia albo odpowiedzialności cywilnej, co jest zawarte w Kodeksie cywilnym. Ubezpieczenie od mienia dotyczy miedzy innymi obiektów, mienia przenośnego , czy też innych praw majątkowych. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej jest równie ważne. Wówczas za straty popełnione przez osobę ubezpieczoną, bierze na siebie zakład zabezpieczeń.

Korzystałem z:
http://www.blazewicz.eu http://www.naumowicz.eu http://www.grabka.eu http://www.czerwik.eu http://www.bednorz.eu