Odlewnia Żeliwa FMC Mikoda w Blachowni, kontynuator tradycji ZEM-EMA Blachownia

                                         Wersja Polska  English Deutsch Pycckuu 

 

 
O FIRMIE | HISTORIA | JAKOŚĆ | WYROBY | AKTUALNOŚCI | KONTAKT

 FMC MIKODA Odlewnia Żeliwa w Blachowni - Witold Mikoda

 

 

 

 

 

 

 

Polityka Jakości

     

 

Posiadamy Certyfikat Systemów Jakości wg normy ISO 9001:2008

Właściciel Odlewni „Blachownia MIKODA" świadomy znaczenia jakości w realizacji polityki gospodarczej firmy,  ustanawia następującą poliltykę  jakości

 

Nadrzędnym Celem Odlewni Żeliwa " Blachownia - MIKODA" jest osiągniecie pełnego sukcesu w zakresie terminowości, jakości i fachowości realizowanych zamówień na odlewy z żeliwa szarego,  modyfikowanego, nisko-stopowego i sferoidalnego .

W związku z tym zobowiązujemy  się do:

 • Spełniania wymagań i oczekiwań klientów oraz wymagań prawnych.
 • Utrzymywania trwałych, i partnerskich relacji z klientami.
 • Ciągłego podnoszenia świadomości i kompetencji wszystkich pracowników
 • odpowiedzialnych za jakość produkowanych odlewów.
 • Natychmiastowe reagowanie na uwagi, skargi i reklamacje klientów w celu
 • pełnego zadowolenia klientów z oferowanych wyrobów i usług. 
 • Angażowaniu wszystkich naszych pracowników w utrzymanie i doskonalenie
 • systemu zarządzania jakością, doskonalenie jakości produkowanych odlewów i stosowanych procesów.
 • Korzystanie z dostaw sprawdzonych i kwalifikowanych dostawców wyrobów i usług.
 • Przeprowadzanie okresowych przeglądów i auditów oraz wdrażanie działań
 • korygujących, zapobiegawczych i doskonalących.
 •  Wdrożenia i stałego doskonalenia skuteczności funkcjonowania systemu zarządzania
 • jakością zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO-9001:2009

  Właściciel Odlewni Odlewni „ Blachownia - MIKODA" zapewnia, że przyjęta polityka jakości jest stałym elementem działalności firmy.

  Niniejsza polityka jakości została ustalona, zakomunikowana i jest realizowana przez

  Wszystkie jednostki organizacyjne firmy oraz pracowników objętych systemem zarządzania jakością.

                                                                         Właściciel Odlewni Żeliwa
                                                                           "Blachownia - MIKODA"


                                                       
           

                                          Copyright © 2014 r Odlewnia Żeliwa MIKODA ver. 1.1         e-mail:  admin