Gramatyka

Istotnym składnikiem, na którym bazuje nauka angielskiego jest gramatyka. Gramatyka nie jest czymś, czego można wyszkolić się w jeden dzień. Wymusza od uczącego się opanowania hipotez i wykonywania właściwych zagadnień, dzięki którym będzie mógł sprawdzić na jakim szczeblu jest jego znajomość danego zagadnienia. Nauka angielskiego powinna bazować zatem na wykonywaniu ćwiczeń, na ćwiczeniu swoich umiejętności i srogim ocenianiu ich. Nauka angielskiego wymusza od słuchacza systematycznego ćwiczenia opanowanego materiału z segmentu gramatyki i stosowaniu posiadanej wiedzy w konstrukcjach zdania, w toku wypowiedzi ustnej albo pisemnej. Gramatyka to dział dosyć obszerny, w który wliczają się głównie konstrukcje zdania, czasy gramatyczne, części mowy i ich składanie, a także powodujące trudności frazesy, czyli wyrażenia złożone z czasownika i przyimka. Mają one dużo znaczeń, w zależności od kontekstu i są trudne do zapamiętania. Są także wyrażenia o nadzwyczaj siostrzanym znaczeniu do frazeologizmów polskich, mianowicie „bułka z masłem”, to „piece of cake”. Frazeologizmy te można zapamiętać bez wielkich kłopotów. Czasy gramatyczne, których w języku angielskim jest dwanaście, to trudne zagadnienia.