Proces Produkcyjny

Technologia » Proces Produkcyjny

 • Piece indukcyjne
  Piece indukcyjne
 • Automat DISA
  Automat DISA
 • Rdzeniarnia
  Rdzeniarnia
 • Sferoidyzacja żeliwa
  Sferoidyzacja żeliwa
 • Zalewanie form
  Zalewanie form
 • Sterownia przerobu masy
  Sterownia przerobu masy

             Głównym procesem technologicznym w zakładzie jest proces odlewania. Odlewnia wyposażona jest w dwa piece indukcyjne do topienia metalu typu ITMK-6000 o wydajności 3 ton/h. Zalewanie form następuje z kadzi podwieszonym o pojemności 130 kg. Formy odlewnicze odtwarzające zewnętrzne kształty odlewów wykonane są z wilgotnej masy formierskiej na osnowie piasku kwarcowego wiązanego lepiszczem bentonitowym z dodatkiem pyłu węglowego. Przygotowanie i regeneracja masy formierskiej odbywa się w stacji przerobu mas wyposażonej w mieszarkę turbinową i chłodziarkę. Rdzenieodtwarzające   wewnętrzne   kształty   odlewów   wykonywane   są   za   pomocą   automatu
w technologii zimnej rdzennicy (cold box). Po  zakrzepnięciu żeliwa w  formach     na  linii  studzenia gorące  odlewy  wraz z masą transportowane są na kratę wstrząsową, gdzie następuje oddzielanie ich od masy, która zespołem przenośników wraca do ponownego wykorzystania. Odlewy oczyszczane są z przypalonego piasku w śrutowych oczyszczarkach taśmowych i bębnowych oraz z nadlewów za pomocą szlifierek.

Podstawowymi działami produkcyjnymi są:
•    topialnia
•    stacja przerobu mas
•    rdzeniamia
•    oczyszczalnia

Topialnia indukcyjna
Ciekły metal otrzymywany jest w dwóch jednostkach topiących typu ITMK-6000 firmy ABB średniej częstotliwości . Układ pracuje na wspólnym zasilaniu. Oznacza to, że na pełnej mocy może topić tylko jeden tygiel, a z drugiego w tym czasie jest wylewany metal. Załadunek pieców odbywa się przy pomocy wozów  załadowczych.   Wsady  naważa się przy pomocy  suwnicy  namiarowej z chwytakiem    elektromagnetycznym    zainstalowanej    na    polu    wsadowym   (magazyn materiałów wsadowych).
Odbiór ciekłego metalu z pieców odbywa się kadziami bębnowymi przy pomocy wózka widłowego.
Stacja przerobu mas formierskich
Wysoką jakość masy formierskiej niezbędną do prawidłowego procesu produkcyjnego uzyskujemy dzięki nowoczesnej stacji przerobu mas. W skład stacji przerobu mas wchodzą:
- mieszarka turbinowa firmy EIRICH
-system regulacji wilgotności
-chłodziarka masy firmy Küttner
W układzie tym wszystkie składniki dozowane do mieszarki są odważane na wagach elektronicznych. W wadze masy zwrotnej następuje również pomiar wilgotności i temperatury masy. Na bazie tych parametrów system dozowania wody oblicza i dodaje do mieszarki odpowiednią ilość wody potrzebną do otrzymania żądanej wilgotności.
Dzięki tak realizowanemu procesowi przygotowania masy formierskiej mamy możliwość utrzymania bardzo stabilnych i wysokich parametrów masy.

FORMIERNIA
Wybita masa formierska z linii DISAMATIC transportowana jest przenośnikami taśmowymi i przenośnikiem kubełkowym na przesiewacz obrotowy typu PSC-60 i do zbiornika masy wybitej o pojemności 68 m3. Ze zbiornika masa transportowana jest do chłodziarki, a po schłodzeniu podawana jest przenośnikiem kubełkowym do zbiornika masy obiegowej nad mieszarką RV-23. Do mieszarki oprócz masy formierskiej obiegowe dozowany jest również w odpowiednich ilościach piasek kwarcowy, mieszanka pyłu węglowego i bentonitu oraz woda. Przygotowana w ten sposób masa formierska zespołem przenośników taśmowych dostarczana jest do zbiornika nad automatem formierskim DISAMATIC. Program komputerowy mieszarki umożliwia utrzymanie stałych parametrów technologicznych masy, tj. :
wilgotności
wytrzymałości na ściskanie
zagęszczalności.
Stanowisko sferoidyzacji żeliwa
Proces technologiczny prowadzony na stanowisku do sferoidyzacji metodą przewodu elastycznego w kadziach zabiegowych o pojemności 500 kg obejmuje:
•    napełnianie kadzi ciekłym metalem
•    transport na stanowisko
•     sferoidyzacja
•    odżużlanie
•    pobieranie próby
•    transport na linię zalewania
•    oczyszczenie kadzi i przygotowanie do następnego cyklu
Czas trwania jednego cyklu nie może być dłuższy niż 12 minut ( 2,5 tony/godz.)

 

Stanowisko rdzeniarskie  COLD BOX
W skład stacji wchodzą:
rdzeniarka FM-20
stacja sporządzania masy rdzeniowej FM-IOO
stacja neutralizacji amin NG-112
Proces utwardzania rdzenia odbywa się za pomocą żywicy i aktywatora oraz aminy jako katalizatora. Na rdzeniarce MF-20 można wykonywać rdzenie z pionowym oraz poziomym podziałem rdzennicy.

Stanowisko rdzeniarskie HOT-BOX  - Rdzeniarka typu U-200 – do produkcji rdzeni metodą gorącej rdzennicy

Rdzeniarnia posiada również nadmuchiwarki Rd-1 i Rd-2.

Oczyszczalnia

Wyposażona jestw trzy oczyszczarki OWT-400 oraz bęben obrotowy OB-500.

Malarnia zanurzeniowa i proszkowa

Wydział produkcji oprzyrządowania odlewniczego wyposażony jest min. w następujące maszynyiurządzenia:

- centra obróbcze firm: Chiron, Leadwell, AXA, Kimla

- tokarki , frezarki, szlifierki do płaszczyzn

- piece hartownicze

Wydział obróbki mechanicznej wyposażony jest min. w następujące maszyny  i  urządzenia:

- tokarki CNC

- frezarki CNC

- wiertarki CNC

- wyważarki

- urządzenia do znakowania

 

 

 

opracowanie R.K.